Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: đen, xanh dương

Phong cách: đơn giản, hiện đại