Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: hồng

Phong cách: dễ thương