Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng

Số trang: 2

Phong cách: chuyên nghiệp, bắt mắt.