Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: Đen,gỗ

Số trang: 1

Phong cách: Ấn tượng, bắt mắt