Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: cam, đen

Phong cách: dễ thương, phá cách