Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: vàng, nâu

Phong cách: cổ điển