Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: xanh lá cây

Phong cách: đơn giản, thân thiện, tươi mát