Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: nhiều màu sắc

Phong cách: dễ thương, độc đáo