Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: nâu, vàng

Phong cách: ấn tượng