Ngành nghề: Ẩm thực Hình dáng: Chử nhật đứng Màu sắc: cam, đen Phong cách: dễ...