Ngành nghề: Ẩm thực Hình dáng: Chử nhật đứng Màu sắc: trắng, cam Phong cách: đáng...