Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: cam, đen

Phong cách: dễ thương, phá cách

(Visited 29 times, 1 visits today)