Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: vàng, đen

Phong cách: Bắt mắt, hiện đại

(Visited 3 times, 1 visits today)