Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng, xanh lá cây

Phong cách: đơn giản

(Visited 9 times, 1 visits today)