Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc:  đen

Phong cách: độc đáo, hiện đại

(Visited 6 times, 1 visits today)