Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng, xanh lá cây

Phong cách: hoạt hình, đang yêu

(Visited 4 times, 1 visits today)