Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng, cam

Phong cách: đáng yêu

(Visited 7 times, 1 visits today)