Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: vàng, nâu

Phong cách: cổ điển

(Visited 4 times, 1 visits today)