Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: vàng

Phong cách: mộc mạc, dễ thương

(Visited 4 times, 1 visits today)