Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: vàng

Phong cách: hiện đại

(Visited 6 times, 1 visits today)