Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng, đen

Phong cách: đơn giản, tinh tế

(Visited 2 times, 1 visits today)