Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: hồng

Phong cách: dễ thương

(Visited 1 times, 1 visits today)