Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng

Phong cách: nhẹ nhàng, đơn gainr

(Visited 1 times, 1 visits today)