Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng, xanh dương

Phong cách: độc đáo, phá cách

(Visited 11 times, 1 visits today)