Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: cam, đen

Phong cách: độc đáo, phá cách

(Visited 3 times, 1 visits today)