Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: nâu, vàng

Phong cách: ấn tượng

(Visited 3 times, 1 visits today)