Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng, đen

Phong cách: độc đáo

(Visited 3 times, 1 visits today)