Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng, cam

Phong cách: tinh tế

(Visited 1 times, 1 visits today)